امروز:
  • دلار 274,460 ریال
  • یورو 322,960 ریال
  • پوند 382,040 ریال
  • دلار کانادا 218,200 ریال
  • درهم 716,700 ریال
  • لیر 32,400 ریال
  • یوان 42,750 ریال
  • ین 253,000 ریال
ثبت نام کاربران
فرم ثبت نام نماینده کسب ­وکار
کاربران با استفاده از این بخش امکان ثبت نام در سامانه را خواهند داشت. بخش اول «اطلاعات شخصی» شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی شماره همراه، آدرس رایانامه نام کاربری (همان کد ملی)، رمز عبور و تکرار آن است.