امروز:
  • دلار 244,290 ریال
  • یورو 286,740 ریال
  • پوند 345,550 ریال
  • دلار کانادا 199,750 ریال
  • درهم 639,800 ریال
  • لیر 28,300 ریال
  • یوان 38,200 ریال
  • ین 225,000 ریال

قوانین و اطلاعات مرجع

سند نقشه راه توسعه صادرات کشور 1404-1399

سند نقشه راه توسعه صادرات کشور 1404-1399

0

تحقق اهداف اسناد بالادستی کشور که چشم انداز اقتصاد کشور در آن ترسیم شده، در گرو دستیابی به اقتصادی پویا، رشدیابنده و دانش بنیان است. در این میان توجه به مولفه های پیشبرنده آن بسیار حائز اهمیت است. یکی از مولفه های آن، توسعه صادرات غیرنفتی کشور میب...

ادامه

صفحه ۱ از ۶, در حال نمایش ۱۰ آیتم از ۶۰